Reference — historické letouny (repliky)

Tatra T-101.2

Výrobce:
Jiří a Ivo Sklenářovi,

Tatra 101.2

Letounu Tatra T-101.2 je druhým vyrobeným kusem slavného letounu Tatra T-101, který byl ve své době držitelem několika světových výškových rekordů a hlavně byl držitelem světového rekordu v dálkovém letu z Prahy do Chartúmu výkonem 4 340 km.

Posatavili jej bratři Sklenářové podle původní výrobní dokumentace letounu, na konci roku 2009 získal Zvláštní typové osvědčení a byl tak uveden do provozu. Od prvního kusu, vyrobeného v roce 1938,se liší některými technologiemi výroby (např. svařování plamenem bylo nahrazeno svařováním v ochranné atmosféře), jiné technologie byly nahrazeny modernějšími z důvodu úspory nákladů při stavbě (použití skelných a uhlíkových laminátů na tvarově složitější kryty a přechody).
Další rozdíly od původní doumentace si vynutily požadavky současných předpisů, kdy bylo nutné upravit primární konstrukci tak, aby byly dosaženy požadavky na pevnost konstrukce. Letoun v.č. 2 je navíc vybaven elektrickou instalací, radiostanicí, odpovídačem sekundárního radiolokátoru, polohovými světly a dalším vybavením, které je dnes nutné pro létání v noci.

Tento letoun je vybaven motorem Tatra T-100 (v.č. 006, rok výroby 1938) na kterém byla provedena generální oprava za pomoci firmy Tatra, a.s. a Národního technického muzea Praha.

Zajímavosti

(čerpáno ze stránek Tatra T-101.2)
Copyright © 2006 Vanessa Air, spol. s r. o.
Poslední aktualizace 8.8.2004